Gmina Lidzbark położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wchodzi w skład powiatu działdowskiego.

Gminę zamieszkuje 15.132 mieszkańców, z czego miasto Lidzbark liczy 8.622 osób (dane na dzień 31.12.2003r). Powierzchnia gminy wynosi 25.567 ha, z tego tereny leśne zajmują 11.640 ha, a wody powierzchniowe 106,6 ha.Ogółem na terenie gminy znajduje się 10 jezior oraz 4 rzeki. Gmina dzieli się administracyjnie na 24 sołectwa.Na terenie gminy znajdują się dwa parki krajobrazowe: Welski Park Krajobrazowy i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

Czytaj więcej